som zástanca nulovej tolerancie

Zuzana

Šubová

Kandidát č.

Previous
Next

Môj volebný program

V rámci možností sa dobrovoľne venuje charitatívnej činnosti, píše blogy na denníku N a naplno sa venuje komunálnej politike. Neúnavná a aktívna odborníčka na tému eurofondov má bohaté profesijné skúsenosti na rôznych riadiacich a topmanažérskych pozíciách. Po štúdiu vnútorného obchodu na EU BA sa stala odborníčkou na bankopoistenie v bankovom sektore SR, čo dokazuje jej dlhoročné pôsobenie v BNP Paribas Cardif, kde bola členkou predstavenstva. Neskôr pôsobila ako riaditeľka odboru technickej pomoci na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na sekcií eurofondov OP IROP, taktiež na Ministerstve životného prostredia SR na sekcii eurofondov OP KŽP. Hovorí po anglicky, nemecky, rusky a tiež po taliansky. V roku 2018 si ju občania zvolili za poslankyňu mestskej časti Bratislava – Devín. Aj napriek problémom, s ktorými sa musela v pracovnom aj osobnom živote vysporiadať, zostala vždy verná svojmu presvedčeniu a hodnotám. Jej hlavným motívom pre politické angažovanie je boj s korupciou a klientelizmom. Prvou podmienkou fungujúceho štátu musí byť podľa nej spravodlivá a funkčná justícia a hneď druhou zvýšenie výdavkov pre školstvo, vedu a výskum. Štátna správa musí byť obsadzovaná odborníkmi na kľúčových pozíciách. Chcela by byť prínosom pre ľudí v eliminovaní korupcie a klientelizmu najmä pri problematike finančných prostriedkov EÚ. Rovnako chce prispieť k tvorbe nových a účinných právnych noriem a zmien zákona o preukazovaní pôvodu majetku a hmotnej zodpovednosti štátnych zamestnancov.

 

odber noviniek

zaujal vás môj program?

zostaňte v obraze a zistite o mojich nových článkoch ako prví!

Čo potrebuje naša krajina?

Prečítajte si najnovšie príspevky na mojom blogu kde poukazujem na problémy našej krajiny a snažím sa nájsť riešenie.

Toxicita firmy Deloitte na Slovensku nabrala obludné rozmery. Je načase ich zastaviť!

Stav, kedy spoločnosť Deloitte naďalej obchoduje so štátom, aj napriek mnohým a preukázateľným pochybeniam, na ktoré poukázal aj Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) je jednoznačným dôkazom toho, že Deloitte musí mať a má silné politické krytie.

Na rovinu s Marekom Vagovičom

V novembri 2018 upozornila bývalá zamestnankyňa ministerstva pôdohospodárstva Zuzana Šubová (SaS) na rozkrádanie eurofondov v tomto rezorte. Prípadom sa už zaoberá polícia.
 

Dôvody môjho odchodu zo strany SPOLU

Dňa 6.5.2019 bol uvedený príspevok na stránke strany SPOLU , kde Miroslav Beblavý napadol stranu SaS a mňa, bývalú členku strany Spolu. Dôvody, ktoré strana Spolu uvádza, sú absolútnym klamstvom. Rozhodla som sa byť konkrétna a uviesť všetky dôvody, pre ktoré som stranu opustila.

Moja profesná história

Slovensko potrebuje mať medzi predstaviteľmi štátu hlavne odborníkov. Pozrite si moju profesnú históriu a presvedčte sa že za mnou nie sú iba sľuby ale reálne skúsenosti!

Cardif – špecialista na bankopoistenie s orientáciou na retailové služby, poistenie schopnosti splácať finančný záväzok klienta / os. úver, hypotéka,kreditná karta, leasing, stav. úver apod./ Akvizície, zodpovednosť za budovanie a udržiavanie obchodných vzťahov s obchodnými partnermi /bankové domy a iné nebankové finančné inštitúcie /.Marketingové aktivity. Vyhľadávanie nových distribučných kanálov a trhov, vytváranie obchodnej stratégie, monitorovanie bankového trhu a finančných produktov, príprava obchodných zmlúv, správa zmlúv, príprava rozpočtov, reportovanie voči materskej spoločnosti – senior manažmentu, riadenie obchodného tímu, riadenie Call Centra, jednanie s vrcholovým manažmentom finančných inštitúcií.
BNP Paribas Assurance – Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
Obchodný riaditeľ – člen predstavenstva
Zazmluvňovanie projektov TP, vykonávanie kontrol projektov TP spôsobmi vyplývajúcimi zo zák.č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite. Zabezpečenie implementácie a čerpanie zmluvne viazaných finančných prostriedkov EŠIF v rámci TP pre OP KŽP.
Ministerstvo životného prostredia SR Sekcia enviromentálnych programov a projektov
Projektový manažér – odbor technickej pomoci Operačného programu Kvalita životného prostredia
Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovania zásad alebo postupov čerpania prostriedkov Európskych spoločenstiev na úrovni Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR- pre projekty technickej pomoci. Vykonávanie úloh Riadiaceho orgánu pre IROP v súlade s legislatívou SR a EÚ. Zabezpečenie výstupov pre ostatné útvary MPRV SR, sprostredkovateľské orgány pre RO IROP, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície, Úrad vlády SR, CKO, PJ, CO, OA, ostatné ústredné orgány štátnej správy, inštitúcie EÚ a ďalšie.
Ministerstvo pôdohosodárstva a rozvoja vidieka SR
Riaditeľka odboru technickej pomoci programov regionálneho rozvoja programovania v rámci Operačného programu - Integrovaný regionálny operačný program /OP IROP/

Napíšte mi

Máte problém s ktorým by som Vám mohla pomôcť, alebo sa iba chcete dozvedieť o tom čo môžem Slovensku ponúknuť?

Vaša správa